Dinara je postala 12. park prirode u Republici Hrvatskoj

  • Post category:Croatia
  • Reading time:3 mins read

Zakon o proglašenju dvanaestog Parka prirode Dinara stupio je na snagu prije nekoliko dana. Točnije, od 05.02.2021. Masiv Dinare (u koji spadaju Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu su postali novim Hrvatskim parkom prirode. Saznajte zašto i što to sve krije Park prirode Dinara.

Continue Reading Dinara je postala 12. park prirode u Republici Hrvatskoj